Nyresyge børn - Nyreforeningen

Den fynske forening for Nyresyge børn har været og fortalt om deres arbejde og i den forbindelse modtog de en donation på ca. 20.000,- kr. i 2012 til en Zoo udflugt.

Medlemmer af Kerteminde Soroptimisterne deltog i Zoo besøget og havde medbragt kaffe og kage mm.