NANU Grønland

 

NANU GRØNLAND

Børne- og Ungeorganisationen NANU - Med hjerte for de små - er en non-profit og upolitisk organisation med hovedkontor og værested i Nuuk, Grønland. De har til formål at skabe væresteder for børn og unge i samtlige byer i Grønland.

Det er vor ide at fortsætte med dette projekt i de kommende år. - Der vil komme flere oplysninger derom på denne side.

I juli 2010 var vi nogle medlemmer fra Kerteminde Soroptimistklub som besøgte formanden for NANU BØRN, Krissie Winberg, i Nuuk, Grønland, for at aflevere vores 2. donation i 2010, denne gang på kr. 12.000,- til støtte for omsorgssvigtede grønlandske børn.

Nanu’s erklærede formål er at arbejde for etablering af væresteder i alle byer i hele Grønland. At skabe et sted hvor man kan være, spise og sove. Lege uden forbehold, og uden at skulle give noget tilbage.
Nanu arbejder for at etablere et værested for børn i alle byer, hvor børn kan udfolde sig og være trygge. Herudover skal der på sigt kunne tilbydes aktiviteter der kan styrke barnets helhed. Dvs. at familien kan inddrages.
På værestedet skal der ligeledes være mulighed for rådgivning af børn og unge, med bl.a. oplysning om
graviditet, brug af euforiserende stoffer o.s.v. Værestederne skal kunne drives på frivillig basis de første 3 år, og herefter indgå i et samarbejde med det offentlige. Aktiviteter og tilbud i husene bliver derfor koblet på i etaper. Man starter i Narssaq.

 

SI Kerteminde har i årets løb givet mange kroner til NANU i Nuuk, Grønland:
SI Kerteminde: Januar 2010 givet kr. 5.000,- .
SI Kerteminde: Sommeren 2010 givet kr. 12.000,-.
SI Kerteminde: 2012 giveT kr. 13.000,-
SI Kerteminde: 2013 givet kr. 20.000,-
SI Kerteminde: Jubilæet sept 2015 doneret kr. 30.000,- til opstart af værested i Tasiusaq - 20 børn.

.