Mødrehjælpen

Mødrehjælpen i Odense har flere gange modtaget donationer fra Kerteminde klubben - bla til brug for julepakker.

Ligeledes Mødrehjælpen i Kerteminde, der bla til vort jubilæum i sept. 2015 modtog kr. 6.500,- til en Tur i Kerteminde Kino og Legeland i Odense.