Klima projekter i Kenya

Der har været doneret til Unionens projekter i Kenya, samt ved klubmedlems besøg i Kenya, har der været givet mindre donationer