Hospice Odense Støtteforening

SI Kerteminde er medlem af Odense Hospice Støtteforening.
Vi er medlem nr. 482. Vi betaler et kontingent på 300,- kr. årligt, som opkræves i maj måned.

Odense Hospice Støtteforening blev stiftet den 18. marts 1999 med det formål at virke for oprettelse af et fynsk hospice i Odense.
I januar 2002 besluttede Fyns Amtsråd at oprette et hospice i Odense i samarbejde med Odense Hospice Støtteforening.
Dette førte til etablering af den selvejende institution Hospice Fyn, som stod for opførelsen og den daglige drift.
Hospice Fyn ligger på Sanderumvej 130, Odense SV.

Støtteforeningen er stadig meget aktiv og har et tæt samarbejde med ledelsen på Hospice Fyn. Kontingentbetalingerne bruges bla til levering af en frisk buket blomster hver uge samt et årsabonnement hos Aller Pres på ugeblade og betaling af kørselsgodtgørelse til de frivillige hjælpere. derudover arrangeres der forskellige former for underholdning, ydes tilskud til specielt inventar samt udsmykning etc.

Kertemindeklubben havde i februar 2008 et arrangement med hospicechef Jette Søgaard Nissen og overrakte 5.000,- kr. til ekstra forplejning etc for Hospice-gæsterne.