Bestyrelsen 2017-18

SI Kertemindes bestyrelse i Soroptimiståret 2017-18:

Klubpræsident og DU repræ. : Jane Søegaard Grumstrup  mail: JSG@ajvaccines.com

Vicepræsident: Kirsten S. Kristensen (samt Extension)

Sekretær: Kirsten Kjær Lund

Kasserer: Linda Caspersen

Best. medl.: Lisbeth Bornhøft (korresp. sekretær)

Alle ovennævnte m stemmeret.

Yderligere bestyrelsesmedlemmer:

Best. suppl.: Marianne Larsen (kommende klubpræsident fra 01.10.18) samt KPD.

Klubmester: Anni Lehman

DU repræs.: Ulla H. Sørensen

KAPD: Birthe Rasmussen

Extension: Kirsten Torpe / Lisbeth Bornhøft  / Kirsten S. Kristensen

Desuden:

Revisorer: Helen Rasmussen / Lene Trier

Loppemarkedsansvarlige: Jane Grumstrup / Elin Pedersen / Lene Trier

Webmaster: Kirsten Torpe & Anni H. Laursen

Projektgruppe: Karen B. / Aase Aa. / Gerda L / Birthe R samt KPD / KAPD